Spørretimespørsmål fra Aud-Inger Aure (KrF) til justisministeren

Datert: 01.06.1990
Besvart: 06.06.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Aud-Inger Aure (KrF)

Spørsmål

Aud-Inger Aure (KrF): "Fengselssituasjonen i Møre og Romsdal er svært dårlig. Begge fengslene i fylket er fra 1864, og er altfor små. For nordre del er kapasiteten for liten, selv for varetekt og midlertidig plassering. Straffedømte soner derfor langt hjemmefra, med den tilleggsstraff det er, også for familien. Forslag om nytt fengsel i Gjemnes kommune har fått bred støtte.

Vil statsråden vurdere dette både i lys av lokalt behov og totalbehovet for flere soningsplasser?"


Les hele debatten