Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til miljøvernministeren

Datert: 29.05.1990
Besvart: 06.06.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Folk flest er i ferd med å bli både bevisste og engasjerte i inn- samling av returpapir, spesielt avispapir. Norske returpapirgrossister møter imidlertid avsetningsproblemer på utenlandsmarkedet og norsk papirindustri viser liten interesse for returpapir.

Hvilke tiltak vil statsråden vurdere for å sikre en jevn avsetning og bruk av returpapir?"


Les hele debatten