Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til fiskeriministeren

Datert: 01.06.1990
Fremsatt av: Thorhild Widvey (H)
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 06.06.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Meiner fiskeriministeren at det vedtaket som vart gjort i Stortinget om gjeldsnedskriving til tørrfisknæringa (Innst. S. nr. 113 for 1988-89), også i ettertid er ei rimeleg løysing, også for dei eksportørane som ikkje solgte fisk til Nigeria mot betaling i naira?" (Tatt opp av Thorhild Widvey)


Les hele debatten