Spørretimespørsmål fra Jørgen Kosmo (A) til justisministeren

Datert: 01.06.1990
Besvart: 06.06.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Jørgen Kosmo (A)

Spørsmål

Jørgen Kosmo (A): "Det er naturlig at LO er representert i undersøkelseskommisjoner som gransker alvorlige ulykker hvor arbeidstakernes interesser står sentralt.

Vil statsråden sørge for at undersøkelseskommisjonen etter Scandinavian Star-katastrofen utvides med et medlem eller en observatør fra LO i Norge?"


Les hele debatten