Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 01.06.1990
Besvart: 06.06.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "I 1988 la det såkalla eierstrukturutvalet fram si innstilling om eiertilhøva i dagspressa. Utvalet går mellom anna inn for å innføre eierav- grensningar for å hindre at framveksten av store kjeder trugar den differensierte pressestrukturen.

Når vil Regjeringa følgje opp innstillinga frå utvalet?"


Les hele debatten