Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til sosialministeren

Datert: 02.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Ifølge oppslag i Bergens Tidende 25. september 1990 er antallet provo- serte senaborter (etter 18. svangerskapsuke) tredoblet fra 1987 til 1989 - i noen tilfeller er heller ikke lovbefalt nemndbehandling foretatt.

Vil sosialministeren på denne bakgrunn vurdere endringer i loven som skjerper grensene for å innvilge slike svangerskapsavbrudd?"


Les hele debatten