Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 02.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Høyesterett har gjennom sin dom i den såkalte Austestad-saken fast- slått at det foreligger et rettskrav på hjemmehjelp og hjemmesykepleie for dem som har behov for dette for å kunne bo hjemme.

Hva vil sosialministeren gjøre for å få kommunene til å innfri sine forpliktelser til å gi nødvendig hjelp i hjemmet?"


Les hele debatten