Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til sosialministeren

Datert: 03.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Undersøkingar viser at 25% av eldre folk brukar medisinen sin feil, og dette har ofte alvorlege konsekvensar for brukaren.

Vil statsråden medverke til at eldre får betre hjelp og rådgjevning om riktig bruk av medisinforbruket?"


Les hele debatten