Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 05.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Den delen av rammeløyvingane til HVPU som fylkeskommunane får behalde, etter at HVPU-reformen er gjennomført, er tenkt til oppbygging av spesialisttenester, habiliteringssenter m.m. for menneskje med psykisk utviklingshemming.

Er fylkeskommunane forplikta til å bruke desse midlane til slike tiltak, eller kan dei disponerast etter eige ynskje?"


Les hele debatten