Spørretimespørsmål fra Roger Gudmundseth (A) til sosialministeren

Datert: 04.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Roger Gudmundseth (A)

Spørsmål

Roger Gudmundseth (A): "I Dagsrevyen 2. oktober ble det opplyst at norskproduserte medisiner blir solgt i Sverige langt rimeligere enn i Norge.

Hva vil sosialministeren gjøre for at prisfastsettelsen på norsk- produserte medisiner blir mer i samsvar med hva produsenten finner nødvendig å ta på andre markeder?"


Les hele debatten