Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til finansministeren

Datert: 05.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av finansminister Arne Skauge

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Fiskeribladet av 25. september 1990 avdekker at fylkesskattessjefen i Finnmark hevder sin rett til å beskatte likviditetstilskudd til en rekke fiskere. Dette var ei ordning som skulle sikre drifta til en rekke kystfiskefartøyer som var oppe i store økonomiske vansker.

Vil finansministeren gripe inn overfor skattemyndighetene for å endre praksis ved skattlegging av likviditetstilskudd til fiskere?"


Les hele debatten