Spørretimespørsmål fra Britt Harkestad (KrF) til olje- og energiministeren

Datert: 03.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Britt Harkestad (KrF)

Spørsmål

Britt Harkestad (KrF): "Ifølgje opplysningar frå Norges Naturvernforbund skal Noreg bidra med nærare 30 mill. kroner årleg i 3 år til atomforskning i samband med verksemda ved atomreaktoren i Halden.

Kvifor skal Noreg betala for å fremja bruk av atomenergi?"


Les hele debatten