Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Datert: 02.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Kystvaktfartøyet "Andenes" er lagt ut på sin lange tur til Midt-Østen. Kystvaktholdet blir derved dårligere.

Hva blir gjort for å skaffe erstatning for "Andenes" slik at vaktholdet i Barentshavet ikke blir svekket?"


Les hele debatten