Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Datert: 02.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Forsvarskommisjonen har oppnevnt et underutvalg til å se på forholdet forsvar/miljøvern. I dette utvalget ble det oppnevnt 10 menn og ingen kvinner.

Hva vil statråden gjøre for å sikre at en får en rimelig kjønnsbalanse i slike utvalg?"


Les hele debatten