Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til landbruksministeren

Datert: 03.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "I Innst. S. nr. 149 for 1988-89, mener en enstemmig komite at det er naturlig å vurdere statlige hovedadministrasjoner knyttet til primær- næringene flyttet ut av Oslo.

Hvor langt har departementet kommet i dette arbeidet?"


Les hele debatten