Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 05.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "I det framlagte budsjettet fra Byrådet i Oslo er det ikke lagt inn forslag om en eneste ny barnehageplass for 1991.

Mener statsråden at dette er i samsvar med barnehageloven og Stortingets forutsetninger ved behandlingen av barnehagemeldingen i 1988?"


Les hele debatten