Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til justisministeren

Datert: 01.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Utredning og prosjektering av nytt politihus i Fredrikstad har svevet i usikkerhet de siste 15 årene.

Når kan byggearbeidene igangsettes, da disse også vil ha en stor sysselsettingsmessig effekt i regionen?"


Les hele debatten