Spørretimespørsmål fra Britt Harkestad (KrF) til landbruksministeren

Datert: 03.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Britt Harkestad (KrF)

Spørsmål

Britt Harkestad (KrF): "Fiskesjukdomen furunkulose er eit stadig aukande problem for oppdrettsnæringa, og villaks-stammene kan også vera trua av sjukdomen.

Kva er gjort, og kva kan dei ansvarlege departement gjera for å inten- sivera kampen mot spreiing av furunkulose og andre fiskesjukdomar?"


Les hele debatten