Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til miljøvernministeren

Datert: 03.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Oljeutslepp ifrå industri og båtar utanfor kysten, er eit aukande problem, som gjer store skader på miljøet og dyrelivet.

Kva konkrete tiltak vil miljøvernministeren sette i verk for å hindre at dette skjer?"


Les hele debatten