Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til utenriksministeren

Datert: 10.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Reportasjane frå Romania i media har sjokkert og rysta oss alle. Bilete frå barneinstitusjonar minner oss om bilete frå fangeleirar etter siste verdskrig.

Kva kan Noreg gjere, utanom det som friviljuge organisasjonar og ein- skildmenneskje gjer, for å lindre nød og endre desse uverdige og omenneskje- lege tilstandane?"


Les hele debatten