Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 11.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Til tross for at norsk lov forbyr eksport av farlig avfall, har Uten- riksdepartementet nylig gitt slik tillatelse for eksport til Pakistan. Utenriksdepartementets pressetalsmann hevder at departementet ikke har ansvar for å foreta en miljømessig vurdering før eksportlisenser blir gitt.

Vil utenriksministeren sørge for at dette skjer?"


Les hele debatten