Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til utenriksministeren

Datert: 11.10.1990
Fremsatt av: Per Torbjørn Svendsen (SV)
Besvart: 17.10.1990 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Norge skal fra 19. november 1990 delta på et møte i Santiago, Chile sammen med de andre landene som er tilsluttet Antarktis-traktaten. På dette møtet vil spørsmålet om et permanent forbud mot utvinning av olje og mineraler bli reist av blant annet Frankrike, Australia og New Zealand.

Hvilket standpunkt vil Norges representant på møtet ha i denne saken?" (Tatt opp av Per Torbjørn Svendsen)


Les hele debatten