Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til kommunalministeren

Datert: 11.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Smith-utvalget nedsatt av fylkesmannen i Oslo og Akershus, har påvist en rekke brudd på habilitetsreglene fra framtredende politikere i Oslo kommune, blant dem ordføreren. Kommuneloven åpner ikke for at det kan reises mistillitsforslag mot ordføreren.

Vil kommunalministeren foreslå lovendringer som betyr at kommune- styrer og fylkesting kan trekke tilbake tillit til ordførere og andre med framtredende verv, i løpet av en valgperiode?"


Les hele debatten