Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 12.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Foreldre til funksjonshemma born kan oppleve at dei får avslag på søknad om omsorgsløn, for di dei tek mot forhøya hjelpestønad. På same tid krev kommunen at dei skal betale barnehageplass med hjelpestønaden.

Korleis skal den forhøya hjelpestønaden oppfattast som yting, sett i samanheng med eigenbetaling av barnehage og omsorgsløn?"


Les hele debatten