Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til helseministeren

Datert: 14.03.1997
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 19.03.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): Oppslag i media den siste tida kan tyde på at kontrollen med sprøytemiddelrester i frukt og grønnsaker er for dårlig, særlig når det gjelder importerte produkter. For det første foretas det få stikkprøver, og for det andre er det et problem at varene forlengst er konsumert når analyseresultatene foreligger. Kontrollen bidrar dermed til falsk trygghet for forbrukerne.

Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at forbrukerne kan være trygge på at frukt og grønt som de blir tilbudt i butikkene er fri for sprøytemiddelrester?


Les hele debatten