Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 03.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Togtrafikken på Drammens- og Vestfoldbanen er øket betydelig gjennom den senere tid, mens regulariteten i trafikken er blitt merkbart dårligere, fra over 90% til 75-80%.

Hva vil samferdselsministeren gjøre for å rette opp trafikkforholdene ved Drammens- og Vestfoldbanen, og når kan de reisende vente at tilfreds- stillende regularitet igjen er til stede?"


Les hele debatten