Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Ragna Berget Jørgensen (A)

Spørsmål

Ragna Berget Jørgensen (A): "Omorganiseringen av Statens trafikklærerskole i Stjørdal har vært diskutert ved flere anledninger. Sett i forhold til Nordisk Råds rekomman- dasjon fra 1989 om blant annet en nordisk trafikklærerhøgskole, er det viktig at Statens trafikklærerskole blir styrket.

Vil statsråden sørge for at Statens trafikklærerskole gis muligheter til også å kunne omfatte en framtidig nordisk trafikklærerhøgskole?"


Les hele debatten