Spørretimespørsmål fra Trond Jensrud (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "Norges Gymnasiastsamband har stevnet 7 fylkeskommuner for retten, etter at de har innført egenandel på skoleskyss.

Dersom den avsagte dom fra byretten blir stående, vil da Regjeringen gå inn for å endre loven slik at elevene får fri skoleskyss?"


Les hele debatten