Spørretimespørsmål fra Håkon Arald Gulbrandsen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 12.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Håkon Arald Gulbrandsen (SV)

Spørsmål

Håkon Arald Gulbrandsen (SV): "Undersøkelser viser at det er en høy grad av sammenfall mellom antallet lærere pr. student og studentgjennomstrømning. Fakulteter med et bedre forholdstall mellom student og lærer har relativt god gjennom- strømning, tilsvarende har fakulteter med lavere kostnader pr. student dårligere gjennomstrømning.

Vil statsråden vurdere å bedre forholdstallet mellom student og lærer for å øke effektiviteten i høyere utdanning?"


Les hele debatten