Spørretimespørsmål fra Alf E. Jakobsen (A) til justisministeren

Datert: 11.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Alf E. Jakobsen (A)

Spørsmål

Alf E. Jakobsen (A): "Vest-Finnmark politikammer i Hammerfest frister en svært trangbodd tilværelse på grunn av manglende areal.

Hva gjøres for å skaffe politikammeret flere lokaliteter?"


Les hele debatten