Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til miljøvernministeren

Datert: 10.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Fergetransporten er den mest forureinande transport vi har på havet, med stort utslepp av nitrogen og svovel.

Kva vil statsråden gjere for at fergetransporten kan bli meir miljø- vennleg?"


Les hele debatten