Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 11.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Mållova vert lite etterlevd av statsetatane. Statens informasjons- teneste står sentralt i all offentleg informasjonsverksemd.

Vil difor statsråden beda Statens informasjonsteneste om å sjå til at mållova vert fylgd i samband med det arbeidet Statens informasjonsteneste gjer for etatane?"


Les hele debatten