Spørretimespørsmål fra Håkon Arald Gulbrandsen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 11.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Håkon Arald Gulbrandsen (SV)

Spørsmål

Håkon Arald Gulbrandsen (SV): "Ifølge oppslag i Universitas er det utarbeidet en rapport på oppdrag av Arbeids- og administrasjonsdepartementet om effektivitet i høyere utdanning. Her foreslås det blant annet innføring av studieavgift for å bedre gjennomstrømningen i høyere utdanning.

Vil statsråden foreslå innføring av studieavgift som et virkemiddel for å bedre effektiviteten i høyere utdanning?"


Les hele debatten