Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 12.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "I en rapport utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund etter en studie- tur for helseadministratorer til USA i 1989, framkommer det blant annet at pasienter ved norske sykehus får mangefull informasjon. Informasjonen overfor ansatte beskrives som usystematisk og planløs.

Vil sosialministeren ta initiativ til at informasjonsrutiner overfor pasienter og ansatte bedres?"


Les hele debatten