Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 18.10.1990
Fremsatt av: Åse Klundelien (A)
Besvart: 24.10.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "De såkalte "statsenkene" vant i 1989 rettsaken mot staten om etterbetaling av pensjoner. Nå har de på ny måttet ta ut stevning mot staten på grunn av at staten ikke synes å ville etterbetale dem renter, mens både kommuner og fylkeskommuner har gått med på slik renteetter- betaling.

Vil statsråden ta de nødvendige skritt for å fjerne denne uverdige urimelighet fra statens side?" (Tatt opp av Åse Klundelien)


Les hele debatten