Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til sosialministeren

Datert: 17.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Etter initiativ fra statsråd Tove Strand Gerhardsen ble det 29. februar 1988 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle vurdere behandling og forebygging av anorexia nevrosa og bulimia nevrosa. Arbeidsgruppen har kommet med flere anbefalinger om hvordan samfunnet kan løse disse problemene.

Hva vil statsråden gjøre for å følge opp dette arbeidet?"


Les hele debatten