Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 18.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Ifølge NTB vegrer pasienter seg for å legge seg inn på Haukeland sykehus på grunn av rusmiddelmisbruk blant et stort antall leger ved sykehuset.

Hva har sosialministeren gjort i denne saken for å forhindre at pasienter blir tatt under behandling av beruset helsepersonell?"


Les hele debatten