Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til finansministeren

Datert: 18.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av finansminister Arne Skauge

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "Når en eiendom overføres fra den ene ektefellen til den annen, skal det ikke svares dokumentavgift. Dersom en bank eller lignende erverver en eiendom gjennom tvangsauksjon på grunn av manglende betaling, for umiddel- bart å overføre den til ektefellen, vil ektefellen måtte betale dokument- avgift.

Vil finansministeren foreta seg noe for å unngå å belaste mennesker med dårlig økonomi med en slik ekstraskatt?"


Les hele debatten