Spørretimespørsmål fra Oddmund H. Hammerstad (H) til næringsministeren

Datert: 19.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Oddmund H. Hammerstad (H)

Spørsmål

Oddmund H. Hammerstad (H): "Den tidligere næringsminister valgte å legge styringen av de stat- lige midler til IT i helsesektoren til ett selskap (In fo Medica A/S). Det er kjent blant annet gjennom fagtidsskrifter at Ullevål sykehus har utviklet avanserte EDB-systemer i samarbeid med dataselskapet Olivetti.

Vil statsråden ta skritt, til at det kan bli åpen konkurranse om disse midlene til beste for norsk helsevesen og eksporten av produkter fra denne sektor?"


Les hele debatten