Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til forsvarsministeren

Datert: 15.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Forsvarets Finnmarks-pakke tok sikte på å snu den negative utviklingen i fylket, ved at nybygg og opprusting av anlegg skulle gi oppdrag til lokale bedrifter. Det hevdes at disse intensjoner ikke etterleves av Forsvaret.

Vil forsvarsministeren bidra til at intensjonene i Finnmarks- pakken blir oppfylt i praksis?"


Les hele debatten