Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til samferdselsministeren

Datert: 17.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Eit fleirtal i Stortinget har bede om oppdatering av Gardermoen som alternativ for ny hovudflyplass for Oslo-området. Førebels oversyn kan tyde på kostnader kring 20 milliardar kroner.

Dersom det er rett at dei totale kostnadsrammene kjem i nærleiken av denne summen, vil statsråden gje Stortinget grunnlag for ny gjennomgang av flyplass-saka på fritt grunnlag?"


Les hele debatten