Spørretimespørsmål fra Åse Klundelien (A) til samferdselsministeren

Datert: 18.10.1990
Spørsmålet er trukket tilbake

Åse Klundelien (A)

Spørsmål

Åse Klundelien (A): "Nedklassifisering av E76, sløyfing av region- og lokaltog og mulig omlegging av Sørlandsbanen, vil sette Kongsberg-distriktet tilbake når det gjelder samferdsel.

Vil samferdselsministeren sette inn tiltak som kan kompensere dette?" (Trukket, ifølge repr.)


Les hele debatten