Spørretimespørsmål fra Åse Klundelien (A) til samferdselsministeren

Datert: 18.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Åse Klundelien (A)

Spørsmål

Åse Klundelien (A): "Tverrforbindelse over Oslofjorden (Hurum-Frogn) har vært under planlegging i mer enn 20 år. Stortingets ulike vedtak om hovedflyplass har forsinket prosessen. Nå har Buskerud vegkontor lagt fram nye planer.

Når vil saken bli forelagt Stortinget?"


Les hele debatten