Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til samferdselsministeren

Datert: 19.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Det er oppstått stor usikkerhet lokalt i Grenland om framdrift og løysingar av tidlegare vedtekne bru- og vegprosjekt. Føresetnadene sidan vedtak vart gjort synast endra. Transportplanen for Grenland, knytt til miljøpakka, er heller ikkje ferdig.

Vil samferdselsministeren ta initiativ til å sjå nærmare på saka?"


Les hele debatten