Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til barne- og familieministeren

Datert: 14.03.1997
Besvart: 19.03.1997 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): I 1994 sa daværende barneminister Grete Berget at fedre bør få fulle fødselspenger under pappapermisjonen uavhengig av morens inntekt. Under behandlingen av velferdsmeldingen fikk Høyre med seg Stortinget på et vedtak om at fedre får fulle fødselspenger uavhengig av morens stillingsbrøk. Men i Aftenposten 14. mars 1997 uttaler barne- og familieministeren, at Regjeringen ikke har råd til regelendringene nå.

Hvorfor følger ikke barne- og familieministeren opp Stortingets vedtak i familiepolitikken?


Les hele debatten