Spørretimespørsmål fra Aud-Inger Aure (KrF) til justisministeren

Datert: 19.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Aud-Inger Aure (KrF)

Spørsmål

Aud-Inger Aure (KrF): "Adgangen til gjenopptakelse av strafferettssaker ble tatt opp i spørretimen 17. januar 1990 på bakgrunn av Rødseth-saken. Av statsrådens svar framgikk at dagens lov skulle gi en rettssikkerhetsmessig betryggende mulighet for gjenopptakelse i og med at loven gir flere muligheter. De henvendelser om gjenopptakelse som foreligger skulle overstige lovens krav.

Vil justisministeren vurdere behovet for lovendring på bakgrunn av at denne saken enda ikke er klarert for gjenopptakelse?"


Les hele debatten