Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 05.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "I forbindelse med veg- og tunnelprosjektet Rennfast er disse blitt pålagt en merutgift på 17,5 mill. kroner som følge av fornminneutgravinger. Dette er store utgifter som blir belastet utbygger.

Vil statsråden ta et initiativ for å få endret lov om fornminner, slik at ikke utbyggere av vegprosjekter blir økonomisk skadelidende?"


Les hele debatten