Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til utenriksministeren

Datert: 23.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): "Utenriksdepartementet har 13. juni 1990, efter påtrykk fra sivil- ombudsmannen, opplyst at det i 1989 ble utbetalt kr 326.873 og hittil i 1990 kr 103.524 til dekning av hærverkskader på det syd-afrikanske konsulat.

Hvorfor har departementet tidligere tolket offentlighetsloven så restriktivt i denne saken?" (Bortfalt)


Les hele debatten