Spørretimespørsmål fra Aud-Inger Aure (KrF) til utenriksministeren

Datert: 19.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Aud-Inger Aure (KrF)

Spørsmål

Aud-Inger Aure (KrF): "Fra 1980 til nå er antallet flyktninger i verden fordoblet, fra 7-8 millioner til om lag 15 millioner i dag. Høykommissæren og hans stab står derfor overfor enorme oppgaver med å hjelpe disse til et nytt liv, men fremdeles arbeider Høykommissæren uten faste overføringer fra FN til sitt viktige arbeid.

Vil utenriksministeren vurdere å ta opp forslag om faste overføringer til Høykommissæren gjennom FNs organer?" (Bortfalt)


Les hele debatten