Spørretimespørsmål fra Aud-Inger Aure (KrF) til kommunalministeren

Datert: 26.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Aud-Inger Aure (KrF)

Spørsmål

Aud-Inger Aure (KrF): "I 1990 er det ikke gitt anledning til å omprioritere fra investerings- til bedriftsutviklingstilskott innen Distriktenes Utbyggingsfonds system. For distriktsfylker som for eksempel Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane vil dette føre til at midler som er bevilget til næringsutvikling i dis- triktene går tilbake til statskassa.

Finner statsråden at dette er i tråd med målet om mindre regelstyring og mer resultatorientert bruk av virkemidlene i distriktspolitikken?" (Bortfalt)


Les hele debatten